Elektrik Tesisatı
Elektrik Tesisatı

Elektrik tesisatı, elektrik enerjisinin ihtiyaç olduğu alanlara kablo, şalter, priz, sigorta gibi elektrik malzemeleri ile kurulan düzeneğe denilmektedir. Gerçek bir ustalık ve tecrübe sahibi kişiler tarafından özenle kurulması gerekmektedir. Kurulum aşamasında ki ufak bir ihmal veya hata büyük felaketlere yol açabilmektedir. Elektrik kaçağından dolayı elektrik çarpması, yangın gibi olaylar sıkça görülmektedir. Bu tarz felaketlerin oluşmaması için işin en baştan sağlam tutulması gerekmektedir.Elektrik tesisatı kurulumu sonrasında da belli aralıklarla bakımının yapılması gerekmektedir.

Tesisatın projesi yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanmalı ve onaya sunulmalıdır. Yetkili bir mühendis tarafından incelenen tesisat projesinin onay alması durumunda kurulumuna geçilmelidir. Tesisatın kurulumu sonrası uygunluk belgesi alınabilmesi için aşağıda ki kriterlere uyması gerekmektedir.

·Sunulan tesisat projesine göre kurulmuş olması gerekmektedir.

·Kablo koruma borusunun görevini tam yaptığından emin olunması gerekmektedir.

·Yer altı kablo döşemeleri istenilen standartlarda olmalıdır.

·Motor gövdelerinde topraklama yapılmış olmalıdır.

·Sistemde yer alan tüm elemanlar kontrol edilmelidir.

·Akım koruma röleleri kontrol edilerek uygunluğu test edilmelidir.

Elektrik Tesisatı Kontrolü Nedir?

İş güvenliği ve iş ekipmanları yönetmeliği, elektrik tesisatı kontrolü 1 yıllık zaman dilimleri halinde yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Gerekli bu kontroller yetkili ve tecrübeli elektrik servisleri tarafından yapılması önerilmektedir. Kontrol sırasında tesisat detaylı bir şekilde incelenmektedir. Aşınmış kablolar, çıkmış prizler, gevşemiş düzenekler sağlamlaştırılmaktadır. En önemli kontroller ise topraklama ve paratoner kontrolleridir. Topraklama ve paratonerde oluşabilecek herhangi bir aksaklık istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir.