Sigorta kutusu montaji

Sigorta Kutusu Montajı

Tek Fazlı kablo tesisatı, konut binalarında en yaygın kullanılan tesisat tekniğidir. Tek fazlı beslemede (İngiltere ve AB’de 230V , ABD ve Kanada’da 120V Türkiye’de ise 220V’tur. Şebeke kablosundan enerji ölçülürse gelen 2 kablonun biri faz(Canlı) ve diğeri Nötr) olmak üzere iki adet kablo vardır.Tek fazlı dağıtım panosunanasıl bağlanacağınıve ardındantek fazlı Yüklerin tek fazlı kablo dağıtımına nasıl bağlanacağını göstereceğiz.Sigorta kutuları sayesinden enerji Devamı


1 Kayıt Bulundu