Priz Hattı Çekimi
Priz Hattı Çekimi

Gerilimleri arasında faz farkı bulunan iki veya daha fazla tek fazlı sistemin birleştrilmesine trifaze denir. Bu sistemin üç tanesi faz bir tanesi ise nötrdür. Bu üç faz, binaya eşit dağılacak bir şekilde aktarılır. Nötr hattı ise tek hat olduğu için tüm katlara ayrılır. Odanızdaki prizi incelediğiniz zaman 2 tane delik görürsünüz. Bu deliklerden biri faz diğeri ise nötrdür. Şu ana kadar topraklamadan hiç bahsetmedik. Ne yazık ki ülkemizde, eski binalar başta olmak üzere neredeyse tüm yapılarda topraklama adına iyi bir denetim yapılmadığı için evlerimizin büyük çoğunluğu sadece bahsettiğimiz bu düzende işliyor.

Topraklama Nedir? 

Topraklamanın genel mantığı, cihazdan gelen herhangi bir kaçak akımı topraklama hattı vasıtasıyla toprağa iletmektir. Topraklama çeşitlerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:
 
► Çubuk elektrodla topraklama,
► Levha elektrodu ile topraklama,
► Şerit elektrod ile yapılan topraklama,
► Kazayağı biçiminde topraklama,
► Metal elektrodlarla topraklama,
► Yer altı su boruları ile topraklama,
► Bina ihata elektrodu ile topraklama olarak sıralayabiliriz.